CONTOH SURAT KUASA KHUSUS PERDATA

by - 19.23.00

SURAT KUASA KHUSUS 25/SK/XI/Pdt/HAPSL/PMH/2014

 -Yang bertanda tangan di bawah ini, nama RENI SIWIYAH, S.E  pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan Linggarjati No.67 RT02/RW11 Kelurahan Rusun Timur kecamatan Dukuh Asih Kota Semarang dengan ini memberi kuasa kepada nama HERI FIRDAUSY , S.H  pekerjaan Advokat berkantor di  HERI AND PARTNERS ASSOSIATION LAW  beralamat di Jalan Teuku Umar No.72 Semarang 35441.
KHUSUS

Untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai PENGGUGAT dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum melawan PT Lunar Jaya yang diwakili oleh ADITYA SUHERMAN S.E, perusahaan yang bergerak di bidang industry properti, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan berkantor cabang di Semarang di  Jalan  Ken Dedes No.51 RT.10/RW.03 kelurahan Guwari kecamatan Dukuh Asih, Kota Semarang sebagai TERGUGAT.

 - Untuk itu menerima kuasa membela hak-hak dan mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, melakukan dan menerima segala pembayaran, membuat, dan menerima kuitansi pembayaran;
 - Penerima kuasa boleh bertindak dalam hal hukum terhadap setiap orang dan dalam segala persoalan yang berhubungan dengan perkara ini, memiliki tempat kediaman hukum (domicilie), menghadap hakim dan pembesar instansi pemerintah;
 -  Penerima kuasa boleh berperkara ke muka Pengadilan Negeri mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian, memohon keputusan dan turunan keputusan Pengadilan negeri, memohon supaya keputusan Pengadilan Negeri dijalankan ;
-  Penerima kuasa boleh membuat dan menandatangani surat dan melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan pemberi kuasa, asal tidak dilarang atau bertentangan atau melanggar undang-undang dan bila perlu penerima kuasa dapat memindahtangankan kekuasaannya itu sebagian atau sepenuhnya kepada orang lain (hal substitusi) dengan hak untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu;
 -  Penerima kuasa boleh melakukan upaya hukum dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi.     

Semarang, 14 Januari 2014        

    Penerima Kuasa                                                                                    Pemberi Kuasa       (HERI FIRDAUSY, S.H)                                                                      (RENI SIWIYAH, S.E)     
(Note: setiap nama dan alamat diatas hanya contoh dan bukan berdasarkan perkara yang nyata)   
-N-

You May Also Like

0 komentar